Alkaline Wash

Alkaline Wash tar bort fjunigt hår i ansikte , på bara några få minuter. Som extra bonus avlägsnas torra, döda hudceller. För en mjuk och slät hy.
Fjuniga hår växer i kortare hårsäckar och högre upp i huden än vad grova hår gör. Det gör dem lämpliga för Alkaline behandling . Efter den första behandling kommer håren att växa tillbaka som normalt , men efterhand som behandlingarna fortskrider kommer återväxten att gå allt långsammare .
I vissa fall har resultaten visat sig bli permanenta.
Det går inte att säga hur många behandlingar som behövs eller ens om håren försvinner permanent . Hårtillväxt är beroende av flera faktorer som arv, hormonella obalanser, medicin, om hår ryckts m.m. Vissa får en minskning av hårväxten redan efter en behandling medan det för andra krävs flera.
En bra rekommendation är behandling var fjärde vecka de första 2-3 gångerna. Några kan gå så tätt som varannan vecka. Låt håren och hudens kondition bestämma takten. Efterhand kommer hårväxten även bli mer uttunnad / glesare och tiden mellan behandlingarna öka.

 

Att tänka på vid behandling:
Före: Om och hur huden reagerar beror på hudens kondition och känslighet , tidigare behandlingar, solexponering eller andra belastande miljöfaktorer , ommeficin intas. Vissa mediciner kan göra huden mycket känslig varför Alkaline då bör undvikas
Efter: Sol och solarium ska undvikas de närmaste 24 timmarna.om huden är irriterad än u längre . Makeup bör inte användas över behandlingsområdet på 8 timmar.

Hakan eller överläpp 30 min. 500kr
Haka + överläpp. 45 min. -600kr
Ansikte ( överläpp, haka , kinder ) 1 Tim -800kr

Dela till sociala nätverk

Attundagränd 3, 191 61 Sollentuna
Mobil: 073-946 44 24
info@allinonehudvard.se
www.allinonehudvard.se